KÖRKÖRÖS MEGOLDÁSOK?

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG

NULLA SZEMÉT: ZERO WASTE

GREENWASHING: A ROSSZ MEGOLDÁS

Szuperanyag, szuperprobléma

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG

NULLA SZEMÉT: ZERO WASTE

GREENWASHING: A ROSSZ MEGOLDÁS

A körkörös problémák menüpontban bemutatott kihívásokat a politikai döntéshozók is felismerték, ezért mind globálisan, mind pedig európai szinten is számos irányelvet fogalmaztak meg azok kezelésére, megoldására, így született meg többek között a fenntartható fejlődés, a körforgásos gazdaság vagy a zéró waste fogalma. Ebben a menüpontban részletesen beszélünk ezekről a fontos területekről, amelyek mentén európai és hazai törvényeket, intézkedéseket is bemutatunk, sőt még arra is kitérünk, hogyan lehet mindezt rosszul csinálni (greenwashing).

A mikroműanyagok jelenlétét a természetben ugyan csak nemrég kezdték el komolyabban kutatni, a műanyagszennyezés azonban nem újkeletű probléma. Mint ahogy régóta tudjuk azt is, hogy a környezetszennyezés egyre súlyosabb gondokat okoz világszerte. A nem megfelelő hulladékkezelés azonban csak az egyik oka vagy inkább tünete a globális problémának, amelynek hátterében az áll, hogy a világ gazdasága nem fenntartható módon fejlődik. Nem véletlen, hogy mostanában már nem nagyon létezik olyan politikai vagy akár vállalati stratégia, amelyben ne kapnának kiemelt szerepet a fenntartható fejlődés vagy a körforgásos gazdaság szókapcsolatok.
Hogyan, milyen céllal születtek, és mit jelentenek pontosan ezek a fogalmak?

A fenntartható fejlődés…

…a hivatalos definíció szerint egy olyan szervezési elv, amely úgy felel meg a jelen szükségleteinek, hogy a jövő generációk is kielégíthessék a saját szükségleteiket. Ennek alapja, hogy fenn kell tartani azokat a természetes rendszereket, forrásokat, amelyeken a természet és a társadalom alapszik. Nem szabad tehát kihasználni a környezetet, ám közben sem a gazdasági fejlődés, sem pedig a társadalmi egyenlőség és igazságosság igényeiről nem mondhatunk le.

A feladat meglehetősen összetett, kérdés, hogy mindezt a gyakorlatban hogyan lehet megvalósítani. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 2015-ben elfogadott határozatában a környezeti, társadalmi problémák kezelésére 17 úgynevezett fenntartható fejlődési célt (Sustainable Development Goals – SDGs) határozott meg, amelyekhez 169 alcélt és számtalan indikátort is társított.

A fenntartható fejlődés céljai: 

A fenti célokról és azok megvalósíthatóságáról a Körkörös.hu hamarosan részletes sorozatot is indít, és várja kedves olvasóinak a véleményét is a témában, amelyről ugyancsak beszámolunk!

Körforgásos gazdaság

A Körforgásos gazdaság elve már jóval konkrétabban is megfogalmazza, hogyan járjunk el, hogyha fenntartható módon szeretnénk élni. A modell egyfajta visszatérés a természet rendjéhez, ahol minden anyag körfolyamatokban vesz részt: az egyes folyamatok végterméke egy másik folyamat kiindulási anyaga. Az Európai Parlament honlapján olvasható definíció szerint a körkörös gazdaság termelési és fogyasztási modellje arra épül, hogy egyszeri fogyasztás helyett a termékek élettartamát a lehető legjobban meghosszabbítsuk, többek között azzal, hogy a termékeknek „második esélyt” adunk: megjavítjuk, átalakítjuk azokat. Amikor az adott termék eléri az életciklusa végét, akkor az alapanyagokat újra lehet hasznosítani.
Így csökken a hulladék mennyisége, ráadásul az alapanyagok és késztermékek újbóli felhasználása gazdaságilag is értékteremtő. Az új megközelítés szerint a hulladékra már nem szemétként tekintünk, hanem értéknek, másodlagos nyersanyagnak tartjuk azt.
A termékek életciklusának meghosszabbításával lehetővé tesszük a minél kisebb új anyag- és energiaráfordítást és az ezzel járó fajlagos szénlábnyom-növekedést. Az elhasználódott terméket tehát megsemmisítés (elégetés vagy hulladékként kezelés esetén egyaránt környezetszennyező) helyett újrahasznosítjuk az eredetivel megegyező vagy attól eltérő felhasználási célra. Ennek az új terméknek az elhasználódás utáni újrahasznosítása vagy újrafeldolgozása ugyancsak többször ismétlődhet – így válik körkörössé a folyamat.

Magyarország körforgásos gazdaságra történő átállási stratégiáját a magyar kormány az OECD-vel és az EU-val közösen dolgozta ki és fogadta el 2023-ban. A magyar stratégia a biomasszára, az élelmiszer- és építőiparra, illetve a műanyagra koncentrált a körforgásos modellek megalkotásakor.

Magyarország körforgásos gazdaságra történő átállási stratégiáját a magyar kormány az OECD-vel és az EU-val közösen dolgozta ki és fogadta el 2023-ban. A magyar stratégia a biomasszára, az élelmiszer- és építőiparra, illetve a műanyagra koncentrált a körforgásos modellek megalkotásakor.

Az EU 2022-ben elfogadott cselekvési terve és intézkedési csomagjában a legtöbb energiát fogyasztó ágazatokra helyezi a hangsúlyt: elektronikai par, információs és kommunikációs technológia, műanyagipar, építőipar, textilipar. A javaslatok között szerepel többek között a fenntartható termékek népszerűsítése, a fogyasztók ösztönzése a „zöld átállásra”, az építési termékekről szóló rendelet felülvizsgálata, valamint a fenntartható textíliákra vonatkozó stratégia. A zöld átállás lényege a ma használt fosszilis energiahordozók – szén, lignit, olaj, földgáz – hatékony helyettesítése a klímavédelem szempontjából barátságos megoldásokkal (atomenergia, szél- és napenergia), a „zöld hidrogén” használatának elterjesztése és az energiatakarékosság.

 

Hogy még konkrétabb példákat is említsünk:

  • 2018 májusában az Európai Bizottság javaslatot terjesztett elő a tengeri műanyaghulladék kérdésének kezelésére. Ennek része, hogy be kell tiltani az európai strandokon talált top 10 egyszer használatos műanyag termékek gyártását az unióban 2021. július 3-tól.
  • 2022 novemberében a Bizottság új, az egész EU-ra kiterjedő csomagolási szabályokat javasolt, beleértve a csomagolás kialakításának javítására irányuló javaslatokat, például az egyértelmű címkézést, az újrafelhasználást és az újrahasznosítást, valamint a bioalapú, biológiailag lebomló és komposztálható műanyagokra való átállás biztatását.
  • A zöld megállapodás részeként 2030-ig meg kell oldani a műanyag csomagolási hulladék 55%-ának újrahasznosítását (az ebből fakadó kihívásokról a Körkörös problémák című menüpontunkban olvashat)
  • Az EP 2015-ben korlátozta a nejlonzacskók használatát, és felkérte az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel a mikroműanyagok ellen.
  • 2023 januárjában az EP kimondta, hogy a műanyaghulladékok nem OECD-országokba történő kivitelét be kell tiltani, de az OECD-országokba történő szállítást is fokozatosan meg kell szüntetni (4 éven belül).

nulla szemét: zero waste

A körkörös gazdaság legfőbb üzenetére rímel, de annál talán méeg egy fokkal „radikálisabb” irányelv gazdasági értelemben azt jelenti, hogy eleve tartós, javítható és újrafeldolgozható termékek kerülnek forgalomba, a hangsúly tehát a megelőzésen van, ami a fogyasztás és a hulladék csökkentéséhez vezet.
Az állampolgárok szintjén is megvalósítható „nulla szemét” megközelítés arra ösztönzi az embereket, hogy a lehető legkevesebb szemetet termelve éljenek, fő célja a pazarlás megszüntetése. (Arról, hogy mindezt hogyan tudjuk megvalósítani, részletesen a Körülöttem a világ menüpontban írunk).

Kakukktojás: greenwashing, azaz a rossz megoldás

Miután a fejlett és a fejlődő országok többségének stratégiai elvei közé bekerült a fenntartható fejlődés és a körkörös gazdaság fogalma, ez a szemlélet a vállalati szférában is megjelent. Pozitív folyamatként értékelendő, hogy egyre több cég határozott meg konkrét stratégiát, lépéseket a társadalmi felelősség, a környezetvédelem területén akár olyan programokkal, kezdeményezésekkel, amelyek a fenti célokat szolgálják, akár a saját működésük során bevezetett intézkedések formájában, vagy az általuk gyártott termékeik környezetbarát tulajdonságainak feltüntetésével. Hogy mindennek hangot is adnak, ugyancsak üdvözlendő jelenség, hiszen ebben az esetben a marketingkommunikáció egy új szemléletmód, vállalati kultúra elterjedését is segíti, valamint a cég munkatársait, konkurenciáját, partnereit is arra ösztönzi, hogy minél környezettudatosabb módon éljenek.
Előfordulnak azonban olyan esetek is, amikor az adott vállalkozás csak tetteti a környezetbarát üzletvezetést, valójában nincs igazi tett, tartalom a szlogenek, termékek mögött. Ezt a reklámstratégiát nevezik zöldre festésnek (greenwashing, azaz szó szerint zöldre mosás).
Mivel manapság a „zöld” szlogenek már kifejezetten vonzóan hatnak a vásárlókra, egyértelműen az ő megtévesztésükként értelmezhető például egy olyan üzenet közvetítése, amely azt az illúziót kelti, hogy az adott termék előállítása és használata nem árt a környezetnek.

Egy felmérés szerint az amerikai vállalatok több mint fele elismerte, hogy élt már a zöldre festés, a greenwashing eszközeivel, az Európai Unióban és Magyarországon pedig a környezetbarát tulajdonságokra utaló állítások közel felét találták félrevezetőnek, kimerítve a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat fogalmát.
Az Európai Parlament 2024 elején nagy többséggel elfogadta azt az irányelvet, amely nagyobb védelmet hivatott biztosítani a fogyasztóknak a megtévesztő üzleti gyakorlatokkal szemben. Az új szabályok értelmében az EU-n belül mostantól tiltott a greenwashing, zöldre festés, így már valóban csak azok a vállalatok használhatják az olyan címkéket, mint „környezetbarát”, „természetes”, „biológiailag lebomló”, „klímasemleges”, amelyek ezeket az állításokat bizonyítani is tudják.
Magyarországon a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6.§- a szerint megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt úgy jelenít meg, hogy az megtéveszti, vagy megtévesztheti a fogyasztót, aki ezáltal olyan döntést hoz, amelyet egyébként nem hozott volna meg. A törvény a megtévesztő tényezők között az áru környezeti hatásait is nevesíti.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2016-os döntése alapján pedig amennyiben egy vállalkozás kihasználva a környezetbarát arculathoz tartozó vonzerőt, azt a látszatot kelti, hogy működésének középpontjában a környezettudatoság áll – noha ez nem minden tekintetben igaz, vagy igaz, de megtévesztő lehet a fogyasztó számára – „greenwashing” jelenségről beszélünk. A jelenség neve az adott termék „zöldre mosását”, „zöldre festését” jelenti (GVH 2016, Gellén 2017).

Mindenesetre továbbra is érdemes mindannyiunknak odafigyelnie a greenwashing jelenségére, és ott kezelni a problémát, ahol valóban tudunk is tenni ellene: azaz a saját házunk táján, a saját döntéseink meghozatalakor.
Amennyiben lehetséges, ne használjunk egyszer használatos műanyagcsomagolásokat, -edényeket.

KÖRKÖRÖS TERMÉKEK…

KÖRKÖRÖS TERMÉKEK…

Körkörös problémáktól az egyéni felelősségig!

A műanyagszennyezés korunk egyik legfontosabb környezetvédelmi problémája. Az egyszer használatos eszközök csökkentésére, kiváltására azonban van lehetőség.
Az egyik ilyen megoldás az edényvisszaváltó, edénymegosztó rendszerek alkalmazása.

A Körkörös.hu célja, hogy rámutasson a műanyagszennyezéssel kapcsolatos problémákra, a globális törekvésekre és arra, mi mindent tehetünk mi magunk a megoldásért.
Állandó menüpontjainkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a témában, folyamatosan frissülő híreinkben pedig a legkülönbözőbb szempontok alapján mutatjuk be az aktuális eredményeket, ötleteket, lehetőségeket.

A honlap célja, hogy felhívja a figyelmet a fenntartható fejlődés, a körforgásos gazdaság, a visszaválthatóság és az edénymegosztás fontosságára.